SCM music player PLATONİKLERİN PİREMSESİ

Berfin/Kayseri/15 Duman-Cem Adrian-Lana Del Rey-TÜRKÇE RAP

metalmanyagi:

yokvallailhamgelmedi:

herzamanuykulu:

kekotelli:

Kızın bakışlar aF:AF:as.

Yeni izledim bunu efsaneymiş abi sdagajagahsj

Olum bunu eve götürelim ya amfaNganslkerds

Ya abi mskfmsv

(via glassofwhiskeyy)

Notes
3881
Posted
1 day ago
milkseykdelisii:

Yarım saattir gülüyorum lan A:SD:ASD:Sa

milkseykdelisii:

Yarım saattir gülüyorum lan A:SD:ASD:Sa

(via milkseykdelisii)

Notes
10490
Posted
5 days ago

Arkadaşım benden bir şey istediğinde ben:

milkseykdelisii:

image 

(via milkseykdelisii)

Notes
207
Posted
5 days ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter