SCM music player PLATONİKLERİN PİREMSESİ

Berfin/Kayseri/15 Duman-Cem Adrian-Lana Del Rey-TÜRKÇE RAP

bakması için gösterdiğin telefonu elinden alıp bakan arkadaşlar…

(Source: illucuyuz)

Notes
2473
Posted
1 week ago

drezpect:

Charlie Sheen’in ALS vakfına tek başına yaptığı bağış, Türkiye’de yapılan toplam bağışın 2 katından fazla.

(via zencimahallesindekisolaaryumcu)

Notes
10491
Posted
1 week ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter